Skip to content

Investor Relations

Proven track record of double-digit growth in both revenue and earnings for the past 8 years.

Recent financial reports

2021 financial reports

10 November 2021

Interim Report Q3 2021

Q3 2021 was the first quarter with a full impact of the CoreBuild acquisition. While Wirtek still grew organically by 19% during Q3 2021, the integration of CoreBuild has propelled the revenue growth to 97% compared to Q3 2020.

10 August 2021

Interim Report Q2 2021

“Wirtek completed the acquisition of the two CoreBuild sister companies on April 29 with effect from June 1. The integration of CoreBuild is progressing very well and is already contributing positively to the financial results.

11 May 2021

Interim Report Q1 2021

Q1 2021 has been a very exciting period for Wirtek. In January this year we announced our new Accelerate25 strategy. The financial targets for 2025 are DKK 100m in revenue and DKK 10m in pre-tax earnings.

2020 financial reports

4 March 2020

Annual Report 2020

In 2020 we delivered revenue growth of 19% and EBITDA growth of 80%, despite the COVID-19 pandemic. These strong results confirm our ability to provide consistent, profitable growth.

18 November 2020

Interim Report Q3 2020

We are currently experiencing a strong momentum. We have recently received a new project order from one of our American clients. This order affects both the top and bottom line positively this year. In addition, we see a reduced risk of negative impact from COVID-19 to our business during the remaining part of 2020. 

14 August 2020

Interim Report Q2 2020

En omsætningsvækst på 23% i 2. kvartal 2020 og en fordobling af resultatet før skat var mere, end vi havde forventet ved årets start - og det på trods af COVID-19 pandemien. Derfor har vi opjusteret forventningerne til årets resultat før skat fra 1,55–1,75 mio. kr. til 1,9–2,2 mio. kr., eller en vækst på 41%–64% i 2020. Vi er meget tilfredse med resultatet og forventer også et spændende 2. halvår 2020

15 May 2020

Interim Report Q1 2020

Bestyrelsen for Wirtek a/s har i dag behandlet og godkendt regnskabet for første kvartal 2020 for Wirtek koncernen. Omsætningen for første kvartal 2020 blev 6.992 t.kr., hvilket er 30% bedre end samme periode 2019. Resultat før skat for kvartalet viser et overskud på 824 t.kr., 180% bedre end samme periode 2019.

2019 financial reports

06 March 2020

Annual Report 2019

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Wirtek A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

2018 financial reports

08 March 2019

Annual Report 2018

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Wirtek A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

2017 financial reports

20 March 2018

Annual report 2017

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Wirtek A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

2016 financial reports

03 March 2017

Annual report 2016

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Wirtek A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.