WIRTEK OFFENTLIGGØR ÅRSRAPPORT FOR 2005/06

Regnskabsåret 2005/06 var året hvor Wirtek iværksatte en ny vækst- og internationaliseringsstrategi. Selskabet har opnået en række ambitiøse mål i løbet af regnskabsåret, og implementeringen af vækst- og internationaliseringsstrategien er vel undervejs. Ledelsen er meget tilfreds med både udvikling og resultater.

Wirtek opnåede i regnskabsåret 2005/06 en omsætning på 23,4 mio. kroner, en vækst på 21 %, og et driftsresultat (EBIT) på 1,1 mio. kroner. Det forventede fald i driftsresultat er direkte relateret til Selskabets omfattende vækst- og internationaliseringsstrategi og væsentligt bedre end først anslået i selskabets prospekt dateret 7. juni 2006.

Yderligere detaljer og information relateret til Wirteks årsrapport:

First North meddelelse vedrørende Wirteks årsrapport 2006

Wirteks årsrapport 2006

Prospekt dateret 7. juni 2006

Årsrapporten er indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag d. 12. december 2006.

Yderligere information:

Michael Aaen, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: +45 7214 6660
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
www.wirtek.com
eller
Per Vestergaard, Godkendt Rådgiver, CDI Brocorfi A/S, Tlf.: +45 9811 0055

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Want more content like this? Sign up to our newsletter.

Stay updated

Do you want to keep up with the latest client stories, outsourcing insights and Wirtek news? Sign up for our newsletter.