NY BESTYRELSESFORMAND I WIRTEK A/S

På den ordinære generalforsamling afholdt 12. dec. 2006 blev Wirteks bestyrelse styrket med nyvalg af Agner N. Mark, som ligeledes overtager formandsposten. Agner N. Mark har 20 års ledelseserfaring fra it- og telekommunikationssektoren og omfattende international erfaring. Agner skal støtte op om Wirteks fortsatte arbejde med at realisere en omfattende vækst- og internationaliseringsstrategi.

Ny bestyrelsesformand i Wirtek a/s

Agner N. Mark, som netop er valgt som formand for Wirteks bestyrelse, er en markant lederskikkelse i dansk erhvervsliv, med et indgående kendskab til it- og telekommunikations-sektoren, der er Wirteks primære forretningssegment. Agner N. Mark stod i perioden 1990-2002 i spidsen for DanNet og gennemførte dernæst sammen med private equityfonde et management buy-in af det Luxembourg-baserede clearing hus MACH, hvor Agner N. Mark varetog en position som arbejdende bestyrelsesformand. Agner N. Mark er aktiv i bestyrelsen for en række it-selskaber og hans indtræden i Wirteks bestyrelse er en markant styrkelse af selskabet og endnu et væsentligt skridt i realiseringen af Wirteks vækst- og internationaliseringsstrategi.

 

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Several clients have been with us for 10+ years, so we can confidently say that in outsourcing, the quality of the relationship matters just as much as the quality of the delivered software. Our clients get state-of-the-art technical solutions and a committed team that works with them, as if it were their own.

Wirtek has offices in Denmark (HQ + sales) and four development and test centers in Romania, and we are 180+ colleagues. Wirtek was listed at Nasdaq First North Growth Market Denmark in 2006.

Want more content like this? Sign up to our newsletter.

Stay updated

Do you want to keep up with the latest client stories, outsourcing insights and Wirtek news? Sign up for our newsletter.