FORHÅNDSTEGNING AF WIRTEK AKTIER

Allerede før tegningsstart, som er fredag d. 16/6 kl. 9:00, mærker WirTek stor interesse fra investorerne. WirTek har således allerede modtaget bindende forhåndstegning fra et antal investorer på DKK 15,4 mio.

WirTeks mål er at hente DKK 35 mio., som alle skal bruges til realisering af den vækst- og internationaliseringsstrategi, der skal sikre selskabet en position som globalt førende inden for udvikling af software til mobil telekommunikation.

Tegning af aktier

Aktierne kan tegnes på www.capitrader.dk fra og med fredag d. 16/6 kl. 9:00 enten direkte via internettet eller ved brug af tegningsblanket. Aktierne kan også købes til indlæggelse i pensionsdepoter.

Læs mere om aktietegning via Capitrader på

http://www.capitrader.dk/forberedelse.asp og download prospekt på WirTeks hjemmeside www.wirtek.com. En tredjeparts aktieanalyse af WirTek kan desuden downloades fra www.gpb.dk

Fakta om udbud af aktier til handel på First North:

  • Der udbydes mellem 455.000 og 800.000 stk. nye aktier.
  • Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 44,00 pr. aktie á nominelt DKK 1,00.
  • Aktierne udbydes i perioden fra den 16. juni til den 22. juni 2006 – begge dage inklusive. Afslutning af tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted før udløbet af tegningsperioden.
  • Første dag for handel med aktierne forventes at være den 29. juni 2006 medmindre tegningsperioden slutter før den 22. juni og under forudsætning af, at der tegnes minimum 455.000 stk. nye aktier.

Yderligere information:

Michael Aaen, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: 7214 6660
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
www.wirtek.com
Per Vestergaard, Godkendt Rådgiver, Brocorfi A/S, Tlf.: 9811 0055

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Want more content like this? Sign up to our newsletter.

Stay updated

Do you want to keep up with the latest client stories, outsourcing insights and Wirtek news? Sign up for our newsletter.