Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 17. april 2024, kl. 15:00 som elektronisk generalforsamling.

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) convenes the Annual General Meeting to be held completely electronically on Wednesday, 17 April 2024 at 15:00 (CET).

Deltagelse i generalforsamlingen

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen, som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, eller som er dokumenteret ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut om at være ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 10. april 2023. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort.

Dokumenter til download (DK versioner)

Indkaldelse til generalforsamlingen: Download

Blanket til afgivelse af fuldmagt: Download

Blanket til afgivelse af brevstemme: Download

 

Attending the Annual General Meeting

The right of a shareholder to attend and vote at the Annual General Meeting is determined by the shares held by the shareholder in the share register of Wirtek A/S at the registration date, or notification of ownership received by the company for the purpose of registration in the share register, but which has not yet been registered at the registration date. The registration date is Wednesday, 10 April 2023.

Shareholders that have not requested admission will not be allowed to attend the Annual General Meeting.

Documents for download (UK versions)

Notice to convene the Annual General Meeting: Download

Form for voting by proxy: Download

Form for voting by correspondence: Download

 

Sign up for our investor news

If you wish to receive regular investor-related news and company announcements from us, please fill out this form.