Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 15. august 2023, kl. 15:00 som elektronisk generalforsamling.

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) convenes an Extraordinary General Meeting to be held completely electronically on Tuesday, 15 August 2023 at 15:00 (CET).

Deltagelse i generalforsamlingen

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen, som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, eller som er dokumenteret ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut om at være ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 8. august 2023. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort.

Attending the Annual General Meeting

The right of a shareholder to attend and vote at the Annual General Meeting is determined by the shares held by the shareholder in the share register of Wirtek A/S at the registration date, or notification of ownership received by the company for the purpose of registration in the share register, but which has not yet been registered at the registration date. The registration date is Tuesday, 8 August 2023.

Shareholders that have not requested admission will not be allowed to attend the Annual General Meeting.

Documents for download (UK versions only)

Notice to convene the Annual General Meeting: Download

Updated articles of association with proposed changes: Download

Form for voting by proxy: Download

Form for voting by correspondence: Download

 

Sign up for our investor news

If you wish to receive regular investor-related news and company announcements from us, please fill out this form.