WIRTEK OFFENTLIGGØR PROSPEKT I FORBINDELSE MED AKTIEEMISSION VIA...

WirTek offentliggør prospekt, som fra i dag kan hentes her på hjemmesiden. Salg af aktier foregår via Capitrader, som er et elektronisk emissionssystem, der muliggør aktiehandel over nettet. WirTek stiler efter at hente DKK 35 mio. til realisering af sin vækst- og internationaliseringsstrategi.

Fakta om udbud af aktier til handel på First North
 • Der udbydes mellem 455.000 og 800.000 stk. nye aktier.
 • Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 44,00 pr. aktie á nominelt DKK 1,00.
 • Aktierne udbydes i perioden fra den 16. juni til den 22. juni 2006 – begge dage inklusive. Afslutning af tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted før udløbet af tegningsperioden.
 • Første dag for handel med aktierne forventes at være den 29. juni 2006 medmindre tegningsperioden slutter før den 22. juni og under forudsætning af, at der tegnes minimum 455.000 stk. nye aktier.

VÆKST MED WIRTEK

Kommende investorer i WirTek, bliver medejere af en virksomhed, der er kendetegnet ved at have kompetencer og ydelser, der giver varig konkurrencemæssig fordel. I kombination med et solidt fundament og stort potentiale i markedet giver dette optimale betingelser for vækst og udvikling.

Varig konkurrencemæssig fordel

 • Stærke tekniske kompetencer
 • Omfattende viden om mobil telekommunikation
 • En fleksibel samarbejdsform

Solidt fundament

 • Kernekunderelationer baseret på tillid
 • Evnen til at gennemføre
 • Stabil økonomisk vækst

Potentiale i markedet

 • Stor vækst i markedet for trådløs teknologi og telekommunikation
 • Stigende kompleksitet i teknologi og udviklingsprocesser
 • Videnoverførsel til andre markedssegmenter

WirTek har senest udvidet sit markedspotentiale markant med etableringen af et rumænsk udviklingscenter. Dette er en vigtig milepæl i selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi, idet WirTek hermed sikrer høj kapacitet og giver kunderne bedst mulig kvalitet på et konkurrencedygtigt omkostningsniveau.

WirTek er et softwareudviklingshus med kernekompetencer inden for indlejret software, applikationer og infrastruktur til mobil telekommunikation og har store internationale selskaber på kundelisten. Siden etableringen i 2001 har WirTek haft en god og sund økonomi med positiv bundlinje og vækst – i seneste regnskabsår dokumenteret med en omsætningsvækst på 41 % og indtjeningsvækst på over 50 %.

Rådgivere

I forbindelse med optagelse til handel på First North har WirTek valgt CDI Brocorfi A/S som Godkendt Rådgiver.

Salg af aktier

Salg af aktier foretages via GP Børsmæglerselskab A/S’ elektroniske emissionssystem Capitrader, der muliggør aktiehandel over nettet. Ved at tilmelde sig nyhedslisten på www.capitrader.dk/ vil interesserede løbende modtage information om udbuddet af aktier i WirTek.

Yderligere information

Michael Aaen, administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: 7214 6660
www.wirtek.com
Per Vestergaard, Godkendt Rådgiver, CDI Brocorfi A/S, Tlf.: 9811 0055

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Want more content like this? Sign up to our newsletter.

Stay updated

Do you want to keep up with the latest client stories, outsourcing insights and Wirtek news? Sign up for our newsletter.