Wirtek Invites Shareholders to the Annual General Meeting on March 26, 2008 (in Danish)

I henhold til vedtægterne indkalder Wirtek til ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 26. marts 2008 kl. 16.00 på Wirteks adresse på Nibevej 54, 9200 Aalborg SV

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
 9. Eventuelt.

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Want more content like this? Sign up to our newsletter.

Wirtek Invites Shareholders to the Annual General Meeting on March 26, 2008 (in Danish)

I henhold til vedtægterne indkalder Wirtek til ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 26. marts 2008 kl. 16.00 på Wirteks adresse på Nibevej 54, 9200 Aalborg SV

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
 9. Eventuelt.

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Want more content like this? Sign up to our newsletter.

Wirtek Invites Shareholders to the Annual General Meeting on March 26, 2008 (in Danish)

I henhold til vedtægterne indkalder Wirtek til ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 26. marts 2008 kl. 16.00 på Wirteks adresse på Nibevej 54, 9200 Aalborg SV

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
 9. Eventuelt.

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Stay updated

Do you want to keep up with the latest client stories, outsourcing insights and Wirtek news? Sign up for our newsletter.