First North meddelelse nr. 67: Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2012

First North meddelelse nr. 67: Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2012

Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen.

Omsætning for perioden blev på 3.096 t.kr. og resultat før skat blev et overskud på 296 t.kr.

De seneste års fokus på øget salg og tilpasning af omkostningsniveauet bærer nu frugt, og koncernen har en omsætningsvækst på 60 % i forhold til samme periode sidste år og en overskudsgrad (EBIT-margin) på over 10 %.

Download hele meddelelsen (PDF format)

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!