First North meddelelse nr. 40: Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009

First North meddelelse nr. 40: Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009

Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2009 for Wirtek koncernen.

Omsætning for perioden blev på 5,9 mio. kr. og resultat før skat blev et underskud på 2,6 mio. kr.

Som tidligere udmeldt i markedet er Wirtek hårdt ramt af den igangværende globale krise og har derfor iværksat gennemgribende besparelsesinitiativer, som er forløbet efter planen. Effekten af besparelses­planerne har allerede været betydelig i første halvår og forventes at have fuld effekt fra 3. kvartal 2009.

Wirtek lægger fremadrettet hele udviklingsaktiviteten i det rumænske datterselskab, som fortsat udvikler sig positivt.

Wirtek’s ledelse forventer svagt forbedrede markedsvilkår fra 4. kvartal 2009 og et EBITDA for hele 2009 på niveau med EBITDA for første halvår. Den fortsættende del af forretningen forventes således at være tæt på balance set over 2. halvår 2009 målt på EBITDA-niveau. Der hersker dog stadig en del usikkerhed om den fremtidige udvikling i Wirtek’s marked.

Download hele meddelelsen (PDF format)

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!