Selskabsmeddelelse nr. 117: Delårsrapport for 1. kvartal 2020 – Forventninger til vækst fastholdes

Selskabsmeddelelse nr. 117: Delårsrapport for 1. kvartal 2020 – Forventninger til vækst fastholdes

Bestyrelsen for Wirtek a/s har i dag behandlet og godkendt regnskabet for første kvartal 2020 for Wirtek koncernen.

Sammendrag

Omsætningen for første kvartal 2020 blev 6.992 t.kr., hvilket er 30% bedre end samme periode 2019. Resultat før skat for kvartalet viser et overskud på 824 t.kr., 180% bedre end samme periode 2019.

Ledelsen er meget tilfreds med udviklingen i første kvartal, der har vist stor positiv vækst på både top- og bundlinje. Samme høje vækst kan muligvis ikke opretholdes de kommende kvartaler, idet nogle projekter er blevet udsat pga. COVID-19 pandemien. Der er ingen indikationer på, at kunderne stopper allerede igangsatte projekter på grund af COVID-19, og enkelte kunder har tilkendegivet at ville udvide engagementerne, mens en del forventede projekter er udsat som allerede nævnt.

Wirtek forventer på denne baggrund stadig en tocifret vækst på top og bund for hele 2020, og fastholder de i FN-meddelelse nr. 114 af 6/3 2020 udmeldte forventninger til 2020, med en omsætning på mellem 26 mio. kr. og 28 mio. kr. og et resultat før skat på mellem 1,55 mio. kr. og 1,75 mio. kr.

Ledelsen følger udviklingen i COVID-19 pandemien meget tæt for at kunne agere hurtigt og sikkert i forhold til ekstraordinære hændelser i forbindelsen med pandemien. Selvom COVID-19 pandemien skaber store usikkerheder for mange virksomheder, så er Wirtek godt rustet til at håndtere krisen, idet selskabet ikke er eksponeret i væsentlig grad overfor specifikke sektorer eller enkeltkunder. Ledelsen forventer desuden øget efterspørgsel efter selskabets ydelser, efterhånden som samfundene igen åbnes op og forholdende normaliseres for Wirtek’s kundegruppe. Ledelsen fortsætter derfor den valgte økonomiske kurs i koncernen med fokus på en solid profitabel økonomisk vækst, en fortsat god soliditetsgrad og en fortsat stigende likviditetsskabelse.

Download hele meddelelsen (pdf-format)

Om Wirtek

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!