First North meddelelse nr. 79

First North meddelelse nr. 79: Succesfuld afslutning af tegningsperiode for udnyttelse af warrants i Wirtek a/s

Bestyrelsen for Wirtek besluttede d. 19. september 2014 at åbne en tegningsperiode til brug for udnyttelse af op til 500.000 warrants udstedt i februar 2010 (se First North meddelelse nr. 77, dateret 19. september 2014).

Ved tegningsperiodens udløb er der sket fuld udnyttelse af de udstedte warrants.

Bestyrelsen har i forlængelse heraf dags dato godkendt en kapitaludvidelse på 500.000 kapitalandele à nom. DKK 0,15 med en tegningskurs på DKK 0,15. Wirtek får tilført DKK 75.000 i ny kapital ved den endelige gennemførelse af kapitaludvidelsen.

Wirtek vil effektuere kapitaludvidelsen i løbet af de næste uger, hvorefter der vil være 6.902.412 kapitalandele i Wirtek a/s, en forøgelse på 7,8 % af kapitalen.

Wirtek udsender en ny First North meddelelse, når kapitaludvidelsen er gennemført senest dagen før første handelsdag for de nye kapitalandele.

Om Wirtek

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.

Wirtek a/s
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
www.wirtek.com

Yderligere information:

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 21 25 90 01

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf.: +45 25 29 75 75
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf.: +45 21 76 43 17

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!