First North meddelelse nr. 63

First North meddelelse nr. 63: Tab af halvdelen af aktiekapitalen samt forventninger til 2011

Bestyrelsen i Wirtek har dags dato modtaget information om, at en af selskabets tidligere kunder er taget under konkursbehandling. Wirtek har et udstående hos denne kunde på 166 tkr eks. moms (se First North meddelelse nr. 62, dateret 26. august 2011). Beløbet må nu forventes at være tabt eller i bedste fald betydelig reduceret. Bestyrelsen forventer ikke tab på Wirteks øvrige debitormasse.

Med udgangspunkt i ureviderede regnskabstal for perioden januar til november 2011 og indregning af et debitortab på 166 tkr er selskabets egenkapital ultimo november på 464 tkr, hvilket svarer til 48,4 % af selskabskapitalen på 960 tkr. Bestyrelsen må hermed konstatere at selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen og vil derfor agere i henhold til kapitaltabsreglerne.

Forventningerne til 2. halvår af 2011 påvirkes i mindre grad af ovenstående debitortab og bestyrelsen justerer forventningen til EBITDA for 2. halvår til et lille minus i forhold til den tidligere udmeldte forventning på 0 – 0,5 mio. kroner. De øvrige forventninger til 2011 fastholdes (se First North meddelelse nr. 62 dateret 26. august 2011).

Wirtek har i 2. halvår til og med november måned haft positiv drift, når der ses bort fra debitortabet hidrørende omsætning fra 1. halvår. Bestyrelsen forventer at de gode takter fortsætter i 2012, med positiv drift såvel som positivt resultat før skat. En præcisering af forventningerne til 2012 vil blive meldt ud i forbindelse af helårsrapportering for 2011 den 23. marts 2012.

Download hele meddelelsen (PDF format)

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!