First North meddelelse nr. 57: Afslutning af tegningsperiode i Wirtek a/s

First North meddelelse nr. 57: Afslutning af tegningsperiode i Wirtek a/s

Bestyrelsen for Wirtek fik ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. februar 2011 bemyndigelse til at søge gennemført en rettet emission mod et mindre antal investorer. Bemyndigelsen, der omfattede op til 3 millioner nye kapitalandele, indbefattede blandt andet, at tegningen kunne ske til underkurs i forhold til markedskursen og uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere.

Efter afslutning af tegningsperioden, og efter forhandlinger med en række investorer, har bestyrelsen i henhold til den givne bemyndigelse godkendt en nytegning på 2.671.427 kapitalandele à nom. DKK 0,15 med en tegningskurs på DKK 0,35.

Wirtek får dermed tilført ca. DKK 935.000 i ny kapital ved den endelige gennemførelse af emissionen.

Otte investorer har tegnet kapitaludvidelsen, hvoraf 2 er nye investorer i Wirtek a/s. Ledelsen af Wirtek har deltaget i den rettede emission.

Wirtek vil effektuere kapitaludvidelsen i løbet af de næste uger

Download hele meddelelsen (PDF format)

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!