First North meddelelse nr. 42

First North meddelelse nr. 42: Wirtek stopper forhandlinger med en anden virksomhed om sammenlægning

Bestyrelsen for Wirtek A/S har dags dato besluttet at stoppe de førte drøftelser om sammenlægning med en anden ikke navngivet virksomhed.

Disse drøftelser blev beskrevet i First North meddelelse nr. 41 – 16. november 2009.

Sideløbende med forhandlingerne om sammenlægning blev processen forstyrret af udefrakommende hændelser hos den anden virksomhed, der potentielt kan have betydelig negativ indflydelse på en sammenlagt virksomhed.

Wirtek’s bestyrelse har på det foreliggende grundlag vurderet usikkerheden til at være for stor til at kunne fortsætte forhandlingerne. Dette understøttes yderligere af bestyrelsens vurdering af Wirtek’s seneste positive markedsudvikling. Den førte proces har ikke medført væsentlige omkostninger og påvirker derfor ikke de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2009.

Download hele meddelelsen (PDF)

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Center in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!