First North meddelelse nr. 93: Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2017

First North meddelelse nr. 93: Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2017

Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2017 for Wirtek koncernen. Omsætning for perioden blev 6.830 t.kr, 6 % bedre end første halvår 2016. Resultat før skat viser et overskud på 70 t.kr., 283 t.kr. lavere end for samme periode 2016.

Koncernen har i perioden investeret i etableringen af en ny udviklingsafdeling i Rumæniens hovedstad Bukarest og ligeledes har koncernen i perioden valgt at afskrive IT-udstyr og software i Rumænien for at skabe en bedre sammenhæng mellem danske og rumænske regnskabsprincipper.

Etableringen af den nye udviklingsafdeling i Bukarest forløber planmæssigt.

Ledelsen er trods det lavere resultat tilfredse med udviklingen i første halvår af 2017 i forhold til samme periode 2016 og forventer at omsætning og resultat før skat for helåret 2017 vil følge de tidligere udmeldte mål for året.

Download hele meddelelsen (PDF format)

About Wirtek

Wirtek A/S is a Danish consultancy services company with strong competences in outsourcing of software development product testing services. We provide our customers with flexible services of high quality at competitive prices from our Development and Test Centres in Romania. Our competencies include web-based solutions and portals, mobile solutions as well as embedded systems. Wirtek focuses on building long-term customer partnerships and a win-win relation that creates added value for our customers.

Interested in exploring nearshore possibilities?

 

Join our mailing list and receive industry insights and news on the inner workings of an outsourcing partnership.

 

Privacy Policy here: https://www.wirtek.com/privacy-policy

You have successfully joined the Wirtek mailing list!