Selskabsmeddelelse nr. 126:

Delårsrapport for 3. kvartal 2020

Bestyrelsen for Wirtek A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for tredje kvartal 2020 for Wirtek koncernen. Den detaljerede delårsrapport for 3. kvartal 2020 er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Finansielle hoved- og nøgletal for perioden 1. januar – 30. september 2020

 

Q3_Hoved og nøgletal_HighRes

 
Den stærke udvikling fortsætter i 3. kvartal 2020

Selvom den globale COVID-19 pandemi har påvirket flere af vores kunder i negativ retning, så har vi præsteret et solidt resultat med vækst i både omsætning og indtjening for 3. kvartal. Aktivitetsniveauet hos vores kunder er tilbage på sporet efter udsættelse af et par kundeprojekter i 2. kvartal.

 • Omsætningen steg med 18% til 6.921 t.kr. i 3. kvartal 2020 i forhold til 3. kvartal 2019, og omsætningen for 1. kvartal – 3. kvartal 2020 blev på 20.577 t.kr., svarende til en vækst på 23%.

 • EBITDA er opgjort til 787 t.kr. i 3. kvartal 2020 mod 124 t.kr. for 3. kvartal 2019, og for perioden 1. kvartal - 3. kvartal 2020 steg EBITDA med 193% til 2.441 t.kr.  

 • EBITDA-marginen blev på 11,9% de første 9 måneder af 2020 mod 5,0% i samme periode sidste år, hvilket understreger det væsentlige rentabilitetsløft i 2020.

 • Resultat før skat (EBT) er opgjort til 764 t.kr. i 3. kvartal 2020 i forhold til 56 t.kr. i 3. kvartal 2019. For perioden 1. kvartal – 3. kvartal 2020 steg resultatet før skat med 234% til 2.316 t.kr.

 • Den likvide beholdning var ultimo 3. kvartal 2020 på 4.117 t.kr., en vækst på 218% i forhold til 3. kvartal 2019.

Forventningerne til 2020 – opjusteret i september

Se selskabsmeddelelse nr. 123 dateret 14. september 2020

 • Forventningerne til omsætningen i 2020 blev indsnævret til 27 - 28 mio. kr., svarende til en vækst på 16% - 21% i forhold til 2019.

 • Forventningerne til resultat før skat i 2020 blev opjusteret til 2,4 - 2,7 mio. kr. (fra tidligere opjusterede 1,9 - 2,2 mio. kr.), svarende til en vækst på 79% - 101% i forhold til resultatet før skat i 2019.

 • Væsentligste grunde til opjusteringen:

  • COVID-19 påvirkede ikke Wirtek negativt i 3. kvartal og forventes ikke at påvirke forretningen negativt i resten af 2020.

  • En ny ordre fra en af selskabets amerikanske kunder i september, der påvirker både omsætning og resultat i positiv retning i 2020.

  • Tæt på optimal kapacitetsudnyttelse i det rumænske datterselskab.

 

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i over 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og tre udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 100 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Yderligere information:

Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Sign up for our investor news

If you wish to receive regular investor-related news and company announcements from us, please fill in this form.