Selskabsmeddelelse nr. 129:

Offentliggørelse af ledende medarbejders transaktioner med Wirtek-aktier

Under henvisning til Markedsmisbrugsforordningen artikel 19 skal ledende medarbejdere og disses nærtstående indberette deres transaktioner med Wirtek-aktier til Wirtek og Finanstilsynet.

Wirtek offentliggøre hermed modtagne indberetninger.

Sign up for our investor news

If you wish to receive regular investor-related news and company announcements from us, please fill in this form.