Selskabsmeddelelse nr. 111: Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2019

Bestyrelsen for Wirtek a/s har i dag behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2019 for Wirtek koncernen.

Omsætningen for første halvår 2019 blev 10.777 t.kr. hvilket er 12 % bedre end samme periode 2018. Resultat før skat for halvåret viser et overskud på 636 t.kr., 383 t.kr. mindre end for samme periode 2018.

Koncernen har i første halvår investeret i at skabe et godt fundament for den fortsatte vækst gennem bl.a. ansættelse af en Senior Sales Executive i Danmark samt øget kapacitet i selskabets udviklings- og testcentre i Rumænien.

Koncernen forventer, som omtalt i First North meddelelse nr. 110, betydelige løft i omsætning og indtjening som følge af indgåelse af den omtalte rammeaftale med Energinet Forretningsservice A/S. Disse økonomiske resultater forventes at udmønte sig i løbet af den næste periode og ledelsen vil fortsat følge den økonomiske udvikling i rammeaftalen nøje.

Wirtek har i regnskabsperioden indgået flere andre mindre kundeaftaler med nye kunder og udvidet flere af de eksisterende kundeaftaler som en del af det almindelige og løbende salgsarbejde.

Ledelsen er tilfreds med udviklingen i første halvår og har også positive forventninger til omsætning og resultat før skat for andet halvår af 2019. Ledelsen fastholder forventningerne for 2019 med en omsætning på mellem 22 mio. kr. og 25 mio. kr. og et resultat før skat på mellem 1,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr.

Ledelsen fastholder den valgte økonomiske kurs i koncernen med fokus på en solid profitabel økonomisk vækst, en fortsat god soliditetsgrad og en fortsat stigende likviditetsskabelse. Dette skal sikre virksomhedens råderum til fortsat vækst men også fortsatte forventelige udbytter til investorerne.

 

Om Wirtek

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og kvalitetssikring. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.

Sign up for our investor news

If you wish to receive regular investor-related news and company announcements from us, please fill in this form.